Tvoření slov - testy

0% Splněno
3 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Slovotvorba neboli nauka o tvoření slov podléhá v českém jazyce jistým pravidlům. Pokud jste zapomněli, jak česká slova vznikají, doporučujeme vám náš souhrnný přehled. Začneme slovotvornými prostředky:

KOŘEN (radix) = Společný všem slovům příbuzným, nedělitelný.
PŘEDPONA (prefix) = Před kořenem nebo slovem základovým.
PŘÍPONA (sufix) = Za kořenem slova nebo kmenem.
KONCOVKA = Nese mluvnický význam, mění se.
KMEN = Část slova po oddělení koncovky, nemění se.
SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD = Část slova bez koncovky, kterou převzalo slovo
Předpona + kořen/kmen + přípona + koncovka

V českém jazyce se nová slova tvoří 3 způsoby

Odvozováním (derivací)

Jedná se o nejčastější způsob tvoření slov. Ke slovotvornému základu přidáváme předpony a přípony, popřípadě jen koncovku.

Typy odvozování:

 • Základové slovo + přípona (dát + va = dávat)
 • Předpona + základové slovo (vy + půjčit = vypůjčit)
 • Základové slovo + koncovka (opravit + a = oprava)
 • Předpona + základové slovo + přípona (ná + moře + ník = námořník)
 • Předpona + základové slovo + koncovka (ob + oči + í = obočí)

Skládáním (kompozicí)

Slova se tvoří ze dvou nebo více slovotvorných základů. Skládáním vznikají slova složená (složeniny).

 • Složeniny vlastní (dějepis, trojlístek, přírodopis, …)
 • Složeniny nevlastní (bohužel, jakbysmet, okamžik, …)
 • Složeniny hybridní – jedna část slova je cizího původu (topmodelka, biopotraviny, …)

Zkracováním (abreviací)

Slova tvoříme zkracováním základových slov nebo ze zkrácených částí základových slov. Vznikají tak iniciálové zkratky, zkratky, slova zkratková a značky.

 • Iniciálové zkratky (ČR, USA)
 • Slova zkratková (sitkom, ČEDOK)
 • Zkratky (př. n. l.; Mgr., s. r. o.)
 • Značky (kč, km, kg)