Slovní druhy - určování

Obtížnost

Test – Určování slovních druhů 6 (12)

Druhy slov jsou obtížnou látkou, se kterou se setkáváme od 4. třídy základní školy až do maturitního ročníku školy střední, proto se snažíme testy na slovní druhy neustále doplňovat. Nyní před sebou máte další…

Pokračujte