Souhrn češtinářských pravidel

PRAVIDLA – Psaní čárek

Interpunkce je zřejmě nejobtížnější částí českého pravopisu. Problémy s ní mají děti, dospělí i lidé v důchodu. Přinášíme Vám ucelená pravidla psaní čárek. Po přečtení se Vám bude zdát interpunkce jistě snazší.

POKRAČUJTE

Jak se naučit pravopis

Učení pravopisu je stereotypní záležitost, která často stojí pouze na školním vyučování, ale my Vám ukážeme, že existuje více způsobů výuky pravopisu.

POKRAČUJTE