Ostatní pravopisná cvičení

Test – pravopis zájmena jenž (14)

8. 02. 2015

Zájmena mají svůj specifický pravopis, proto jsme se rozhodli se na něj více zaměřit. Používat zájmeno jenž je velmi obtížné, ale můžete díky němu neopakovat často užívané zájmeno který. Vyzkoušejte náš test a připravte se na školní diktát.

Pokračujte