Časté chyby

Obtížnost
Typ cvičení

Předsevzetí × předcevzetí

Při zdůvodnění tohoto podstatného jména se musíme podívat na původ slova. Původně se jedná o složený výraz se slov „vzít něco před sebe“. To se samozřejmě i váže s užitím slova v dnešním jazyce.

Pokračujte

Prequel × prekvel

Spisovný český jazyk ani jeden z těchto termínů nezná, přesto se však objevuje. Jedná se o tzv. anglicismus, což je anglický pojem, který postupně proniká do češtiny a ve své původní podobě se vyskytuje mezi českými slovy.

Pokračujte

Strašpytel × strašpitel

V tomto případě je vhodné poukázat na vznik slova, tedy na otázku slovotvorby. Námi řešené podstatné jméno vzniklo procesem skládání, tedy došlo ke spojení dvou slovních základů (dvou různých samostatných slov). Zde se jedná o podstatné jméno strach a podstatné jméno pytel.

Pokračujte

Pres × press

Touto dvojicí se vás snažíme trochu zmást. Žádnou z variant totiž nelze označit za chybou a pravopisně nekorektní.

Pokračujte

Ajurvéda × ájurvéda × ayurvéda

Zde je nejprve nutné opět zapátrat po původu slova. Toto podstatné jméno pochází ze staré Indie (z jazyka sanskrt) a je možné jej přeložit jako „vědění o životě“ (ayur – život, veda – vědění, moudrost).

Pokračujte