Časté chyby

Obtížnost
Typ cvičení

Aperitiv × aperetiv

Výraz se do českého jazykového prostředí dostal z francouzštiny a slouží jako označení alkoholického nápoje podávaného strávníkům před jídlem, a to za účelem povzbuzení jejich chuťových buněk a trávicích procesů.

Pokračujte

Jsou × sou

„Být, či nebýt?“ Tuto slavnou větu pronáší dánský kralevic Hamlet na stránkách knih i ústy mnoha herců na divadelních prknech již dlouhých pět staletí. My se však v tomto příspěvku budeme zabývat pravopisně správnou podobou jednoho z tvarů tohoto pomocného slovesa.

Pokračujte

Slupka × šlupka

V nadpisu příspěvku vidíme dvě pravopisně správně uvedená slova. Zdálo by se tedy, že v podstatě není co řešit. Jak nás však v jedné ze svých písní upozorňuje Václav Neckář:
„Jeden háček ale ve všem musí být…“.

Pokračujte

Prizma × prisma

Námi zvolené podstatné jméno může označovat hned několik skutečností. V jednom případě se jedná o pojem z oblasti matematiky, který pojmenovává hranol.

Pokračujte

Sémiotika × semijotika × semiotika

A tímto pojmem se rozhodně setkáte nejen při studiu jazyka jako takového. Jedná se o termín užívaný napříč různými vědními disciplínami, např. oblast filosofie, lingvistiky, ale i lékařství.

Pokračujte

Syndikát × sindikát

Tento výraz se do českého jazyka dostal z řečtiny. Obsahuje řeckou předponu syn-, která nese význam „spolu“. Můžeme ji vidět i v dalších slovech s podobným významem, např.: synekie (soužití dvou druhů živočichů v jednom příbytku), syndrom (společný výskyt několika příznaků), synergie (spolupráce) apod. Stejný význam má předpona i v našem případě.

Pokračujte