Časté chyby

Kimono × kymono

Jak již podoba slova napovídá, rozhodně se nejedná o slovo původně české. Výraz pochází z japonštiny, protože pojmenovává jednu z typických záležitostí japonské kultury.

POKRAČUJTE

Dovědět × dozvědět

U této dvojice je k nám český pravopis opět milosrdný. V obou případech se jedná o sloveso, které se používá ve významu: dostat zprávu či informaci.

POKRAČUJTE

Loni × vloni

V tomto případě je k nám pravopis poměrně shovívavý. Příslovce, které označuje např. událost, která se stala v minulém roce, je možné napsat hned dvěma způsoby.

POKRAČUJTE

Čtenost × čtennost

Psaní jednoho či dvou „n“ často působí potíže a nepříjemnosti. Není to ale žádná věda, stačí si pouze objasnit původ slova.

POKRAČUJTE

Brabec × vrabec

V tomto případě se vás snažíme zmást. Mnoho z nás zde často zaměňuje spisovný výraz za nespisovný.

POKRAČUJTE