Časté chyby

Obtížnost
Typ cvičení

Liknavý × lyknavý

Vsadíme se, že tohle slovo neznáte! A pokud jo, tak patříte mezi zkušenější uživatele českého jazyka, což je jenom a jenom dobře. Význam tohoto termínu znamená něco jako lehkovážný, váhavý. Moc často se s tímto slovem nesetkáte, ale pokud ano, teď už budete vědět, co znamená.

Pokračujte

Nejeden × ne jeden × ne je den

Toto slovo je složeno ze dvou českých slovíček. Pokud si je rozdělíme, tak nám z toho okamžitě vyleze na povrch význam. Synonyma tedy jsou mnohý/mnozí, leckterý/leckteří. Jednoduše řečeno více věcí než jedna. Existuje samozřejmě také ženská a střední varianta.

Pokračujte

Součinnost × součinost

Toto slovo je velmi lehce interpretovatelné, dá se totiž použít termín spolupráce. Dalším způsobem je třeba cizí slovo kooperace. Používá se ve významu, kdy dva či více subjektů musí v závislosti na sobě dělat správně určitou činnost.

Pokračujte

Vířivka × výřivka × výhřivka

Tento relaxační přístroj vypadá jako velká koupací vana, ale má v sobě zapojený vstřikovací systém, který umožňuje masážní procedury. Teplota vody je v něm zpravidla nastavena na velmi vysokou hodnotu. Díky tomu jsou velmi oblíbené i v zimě v horském prostředí.

Pokračujte

Badminton × badmington

Tento sport je vůbec nejrychlejším raketovým sportem. Pomocí již zmíněných raket se trefuje košík na polovinu soupeře. Údery jsou vedeny ještě před dopadem na zem. Hráči musí mít obrovský postřeh, hbitost a kondici. Nejrychlejší úder má na svědomí malajský hráč Tan Boon Heong, jehož smeč dosáhla rychlosti 493 km/h!

Pokračujte

Chlorella × cholera

Tentokrát se podíváme na dvě slova, která si jsou velmi podobná. Každé z nich ale znamená něco jiného, takže je velmi důležité je nezaměňovat.

Pokračujte