Časté chyby

Obtížnost
Typ cvičení

Tenis × tennis

Tento celosvětově proslulý sport má svoje kořeny ve Francii. Hrál se původně dlaní a na brány. Postupně však přibyly rakety na strefování míčů a brány byly nahrazeny čárami. První profesionální utkání se hrála v 15. století v Anglii a sázely se na ně velké peníze. Podle těchto částek bylo v tomto sportu zavedeno také bodování, které s drobnými úpravami zůstalo dodnes.

Pokračujte

Glóbus × globus

Toto slovo vyjadřuje zmenšené, nejčastěji kulovité, znázornění určitého vesmírného tělesa. Nemusí se tedy nutně jednat o planetu Zemi, i když je to nejčastější model, se kterým se můžeme setkat. Existují také modely měsíční, hvězdné či zmenšeniny Marsu.

Pokračujte

Seznamka × sezmanka

Tento portál slouží k navázání nových kontaktů a poznání nových osob. Používá se zejména přes internet a díky detailním kritériím je možné vyhledat partnera, se kterým bude mít člověk společné zájmy a koníčky. Z různých průzkumů vyplývá, že zhruba třetina nezadaných Čechů tyto stránky využívá.

Pokračujte

Dolar × dollar

Tento název označuje měnu, kterou se platí hned v několika státech. Nejrozšířenější je na americkém kontinentu, ale dá se jím platit také například v Austrálii, na Jamajce, v HongKongu či v Singapuru. Toto slovo vzniklo z názvu historických mincí, kterým se říkalo Tolary.

Pokračujte

Aperitiv × aperetiv

Výraz se do českého jazykového prostředí dostal z francouzštiny a slouží jako označení alkoholického nápoje podávaného strávníkům před jídlem, a to za účelem povzbuzení jejich chuťových buněk a trávicích procesů.

Pokračujte

Jsou × sou

„Být, či nebýt?“ Tuto slavnou větu pronáší dánský kralevic Hamlet na stránkách knih i ústy mnoha herců na divadelních prknech již dlouhých pět staletí. My se však v tomto příspěvku budeme zabývat pravopisně správnou podobou jednoho z tvarů tohoto pomocného slovesa.

Pokračujte

Slupka × šlupka

V nadpisu příspěvku vidíme dvě pravopisně správně uvedená slova. Zdálo by se tedy, že v podstatě není co řešit. Jak nás však v jedné ze svých písní upozorňuje Václav Neckář:
„Jeden háček ale ve všem musí být…“.

Pokračujte