Časté chyby

Obtížnost
Typ cvičení

Maňásky × maňásci

Když jsme byli malí, všichni jsme je měli rádi. Jak je ale správně napsat? Je v tom nějaká komplikace? Odpověď zní: není. Prakticky se v tom totiž nedá udělat chyba.

Pokračujte

Univerzita × universita

Toto slovo, označující vysokou školu, přešlo do českého jazyka z latiny. Původní výraz zní universitas, a to je přesně důvod, proč je psaní tohoto slova na první pohled problematické.

Pokračujte

Licitace × licytace

Další cizí výraz pocházející z latiny, který může napáchat spoustu problémů. Ty jsou navíc ještě umocněny tím, že po hlásce „c“ jsou pravidla psaní značně nejednotná a komplikovaná.

Pokračujte

Ad × add

V nadpisu příspěvku jsou dvě správně napsané zkratky. Potíž je však pro některé pisatele skryta v tom, že nejsou schopni rozlišit, kterou z nich je možno užívat v českém jazykovém prostředí.

Pokračujte