Časté chyby

Obtížnost
Typ cvičení

Konsenzus × koncenzus

V odborných a intelektuálních kruzích se tímto slovem rozhodně nešetří. Jenže někteří uživatelé ani nevědí, jak se správně píše.

Pokračujte

Výjimka × vyjímka

Základem je sloveso vyjímat, ale správným tvarem je pouze výjimka. Toto slovíčko patří k nejčastějším češtinářským chybám – dělají ji jak žáci na základních školách, tak studenti na středních i vysokých školách, ba dokonce i mnozí vystudovaní dospělí.

Pokračujte

Statut × status

Obě varianty slova jsou správné, ale jejich použití se odvíjí od kontextu. Pokud potřebujeme slovo, které označuje předpis či organizační řád, použijeme statut.

Druhé slovo, status, pochází z latinského slovesa stare (stát) a týká se postavení či stavu osob a věcí.

Příklady:

Letos mu už neuznali status studenta – musel se tedy přihlásit na Úřad práce v Hradci Králové.

Jeho sociální status rozhodně nebyl pozitivní!

Statut našeho města změnil mnohé v nových vyhláškách.

Pokračujte