Časté chyby

Obtížnost
Typ cvičení

Pomozte × pomožte

Víte, jestli se používá správně pomozte, nebo pomožte? Rádi vám pomůžeme. Vysvětlíme si, jaká varianta je pravopisně správně a přidáme k ní praktické příklady.

Pokračujte

Leccos × lecos

Námi zmíněný výraz je řazen z hlediska slovně-druhového k zájmenům. Často je v písemné podobě psán chybně v e-mailech i na sociálních sítích.

Pokračujte

Tsunami × cunami

Oba výrazy značí stejný přírodní jev (série po sobě jdoucích vln způsobených náhlým přemístěním velkého množství vody na velkých vodních plochách, hlavně v oceánech – Wikipedia.org).

Pokračujte

Antedatovat × antidatovat

Tímto slovem se značí aktivita, při které se určitý papír (listina) opatří časem vystavení, který je však dřívější než opravdový den vystavení. Hezky česky by antedatovat mohlo značit „předatování“. Proto je správné umístit před kořen slova předložku ante (značící před) a ne anti (proti).

Příklad:

Musíme ten příspěvěk antedatovat, aby na ten průšvih nikdo nepřišel.

Pokračujte

Absorpce × absorbce

Původem je toto slovo z latiny (konkrétně ze substantiva absorption) a znamená pohlcování či vstřebávání. Správný tvar je tedy s písmenem pabsorpce. U přídavného jména absorpční se píše správně také p a ne b.

Ale sloveso vychází z latinského absorbere (sloveso se shodným základem) a píše se proto s babsorbovat.

Příklady:

Absorpce světla je důležitá fyzikální vlastnost.

Během průmyslových nehod můžeme využít absorpčních materiálů.

Pouhé využití savé houby můžeme popsat jako absorpci.

Pokračujte

Bidlo × bydlo

Zde je odlišení poměrně jednoduché (pokud opomeneme češtinářské hříčky, ve kterých záměrně nejde podle kontextu odvodit pravopis – měl dobré bi/bydlo).

Pokračujte