Pravidla pravopisu online

Obtížnost
Typ cvičení

Sedřít × zedřít

Touto dvojicí se vás opět snažíme zmást. Zde je třeba dávat velký pozor na významové odchylky u jednotlivých výrazů. V obou případech si ale můžeme pomoci již známými poučkami pro psaní předpon s-/z-.

Pokračujte

Tričko × tryčko

Tričko je slovo hovorové, nelze jej tedy používat ve spisovném psaném projevu. Je odvozeno od spisovného slova triko, které se do češtiny dostalo z francouzštiny.

Pokračujte

Airbag × aerbag × érbeg

Slovo airbag pochází z angličtiny, vyslovuje se „érbeg“. Přeložit by se dalo jako vzduchový vak. Airbagy se používají k zajištění pasivní bezpečnosti v autě. 

Pokračujte

Šarže × šarše

Slovo šarže pochází z francouzštiny a označuje vojenskou hodnost nebo výrobní dávku. Š a Ž jsou párové souhlásky, co se znělosti týče.

Pokračujte