Pravidla pravopisu online

Jež x již

Oba nabízené tvary mají něco společné. V obou případech se totiž jedná o určitý tvar vztažného zájmena jenž. Je však nutné tvary rozlišovat a umět je správně použít.

POKRAČUJTE

Gnóze × gnose

Tento výraz asi málokdo z nás použije v běžné komunikaci s přáteli. Jedná se o výraz odborný, který se používá převážně v oblasti vědy a filosofie.

POKRAČUJTE

Zkrátka × skrátka

Český pravopis jako přijatelnou a správnou označuje pouze jednu z námi nabízených variant. Při zdůvodňování si můžeme pomoci slovem podobným, a to zkrátit.

POKRAČUJTE

Jakkost × jakost

Při zdůvodňování pravopisu tohoto výrazu se budeme řídit hlavně významem. Námi nabízené podstatné jméno označuje kvalitu něčeho, hodnotu, jedná se vlastně o souhrn vlastností.

POKRAČUJTE

Naostro × na ostro

Následující výraz nese v první řadě význam, který je spojen s přídavným jménem ostrý, např. nabrousit něco tak, že je to ostré. Často se též výraz používá v přeneseném významu — udělat něco ne zkušebně, bez velké přípravy ale naostro / na ostro (doopravdy, hned apod.).

POKRAČUJTE

Na rozloučenou × narozloučenou

Z námi nabízené dvojice častých chyb je pravopisně správná pouze jedna podoba slova. V mnohých případech je slovo psáno chybně, protože je též chybně zařazeno mezi tzv. spřežky (výrazy vzniklé ze dvou slov, které jsou psány dohromady jako jedno slovo).

POKRAČUJTE

Na slyšenou × naslyšenou

Zde se vás snažíme oklamat jedním ze skupiny slov, která jsou velice často psána chybně. Velice často vidíme tento výraz psán dohromady, což je ale velká chyba.

POKRAČUJTE