Ostatní češtinářská pravidla

PRAVIDLA – Jak se píše přímá řeč

Rozhodli jsme se, že na Pravopisně.cz budeme kromě pravopisných cvičení a pravidel publikovat i články, které oceníte především při psaní slohu. Dnešní článek Vám pomůže s psaním uvozovek v přímé řeči.

Pokračujte

PRAVIDLA – Samohlásky a souhlásky

Asi nejzákladnější pravopisná pravidla se odvíjejí od samohlásek a souhlásek, takže patrně chápete, že jejich zvládnutí je zásadní. Když se v písemném projevu po tvrdé souhlásce objeví měkké „i“, tak to není pěkný pohled.

Pokračujte