Ostatní pravidla

PRAVIDLA – Jak se píše přímá řeč

Rozhodli jsme se, že na Pravopisně.cz budeme kromě pravopisných cvičení a pravidel publikovat i články, které oceníte především při psaní slohu. Dnešní článek Vám pomůže s psaním uvozovek v přímé řeči.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Samohlásky a souhlásky

Asi nejzákladnější pravopisná pravidla se odvíjejí od samohlásek a souhlásek, takže patrně chápete, že jejich zvládnutí je zásadní. Když se v písemném projevu po tvrdé souhlásce objeví měkké „i“, tak to není pěkný pohled.

POKRAČUJTE

Jak se naučit pravopis

Učení pravopisu je stereotypní záležitost, která často stojí pouze na školním vyučování, ale my Vám ukážeme, že existuje více způsobů výuky pravopisu.

POKRAČUJTE