On-line diktát na cizí slova a český pravopis - DOPLŇOVAČKA

Pravopis ve slovech cizího původu (19) – DOPLŇOVAČKA

Specifickou kategorií v českém pravopise jsou slova cizího původu, protože jejich pravopis si většinou musíme pamatovat. Jde vám tato kapitola pravopisu?