Pravopis ve slovech cizího původu (19)

Specifickou kategorií v českém pravopise jsou slova cizího původu, protože jejich pravopis si většinou musíme pamatovat. Jde vám tato kapitola pravopisu? Podívejte se i na: Zdvojené souhlásky 3 (15) Pravopis zájmen my/mi (11) Párové souhlásky D/T pro první stupeň (10) Párové souhlásky H/CH (12) Párové souhlásky S/Z (15)