Ceník × cenník

Ceník je označení pro přehled cen.Slovo vzniklo spojením kořene cen- a přípony -ík.

Jinak je tomu v případě přídavného jména, které vzniklo z téhož kořene a příponý -ný (cenný).

Příklady:

Vyberte si z našeho ceníku pro velkoobchodní partnery.

Ceníková cena je závazná pro všechny naše obchodníky z většiny krajů ČR.

Pošli tento příspěvek svému blízkému