Zapotřebí × za potřebí

 

Jedná se o příslovečnou spřežku a tu je, jak už název napovídá, nutné psát dohromady.

Příslovečné spřežky patří mezi nejčastější pravopisné chyby, kterých se dopouštíme.

Příklad:

Je zapotřebí naskladnit dostatek lákavého zboží, abychom nebyli o letošních Vánocích nemile překvapeni.

Pošli tento příspěvek svému blízkému